Inspektor Nadzoru
Budowlanego

Michał
Gozdek

15 lat doświadczenia w branży budowlanej – absolwent Politechniki Krakowskiej na wydziale architektury – renowacja i konserwacja zabytków a także wydziału budownictwa

1.

Inspektor nadzoru

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

2.

Nadzór budowlany

Sektora Publicznego, zamówień Instytucji Państwowych

3.

Nadzór inwestorski

Dotyczy firm i przedsiębiorstw oraz prywatnych inwestorów