• Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale architektury – Renowacja i konserwacja Zabytków a także Wydziału Budownictwa – Budownictwo Ogólne
  • Absolwent technikum budowlanego
  • 15 lat doświadczenia w branży budowlanej
  • Uczestnik wielu kursów, szkoleń i sympozjów organizowanych przez Izbę Inżynierów Budownictwa
  • Uczestniczę w szkoleniach i pokazach organizowanych przez wiodących producentów materiałów budowlanych, przez co jestem na bieżąco z nowinkami
  • Posiadam uprawnienia techniczne i sprzętowe