Nadzór budowlany i Inwestorski


Inspektor nadzoru budowlanego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z wymogami prawa budowlanego:

  • Prywatni inwestorzy
  • Mienie państwowe


Nadzór budowlany
Sektora Publicznego, zamówień Instytucji państwowych i podobnych

Nadzór inwestorski
Dla firm i prywatnych inwestorów

  • kontrola jakości i terminowości wykonywanych prac
  • weryfikacja prawidłowości przyjętych rozwiązań projektowych zarówno pod kątem technicznym jak i optymalizacji planowanych kosztów
  • reprezentacja interesów inwestora zgodnie w wymaganym zakresem regulowanym przez zapisy prawa budowlanego
  • nadzór prac wykonywanych przez alpinizm przemysłowy
  • odbiór prac metodami alpinizmu przemysłowego